Menu Zamknij

JA

KOWALSKA

czyli Magdalena Kowalska. Jestem fruitionistą, siewcą i ogrodnikiem ludzkich pragnień, specjalizuję się w poszukiwaniu i definiowaniu JA...

…czuję, nazywam, zmieniam – wywołuję pamięć bycia sobą.

Poprzez wszystko co robię rzucam wyzwanie status quo, koncentrując się na obnażaniu kwintesencji tematu i uwalnianiu autentyczności pobudzając do rozwoju.

Jestem przewodnikiem w podróży do siebie.

  • Stymuluję do odkrycia i nazwania swojej tożsamości, powrotu do autentyczności i zaimplementowania jej w życiu codziennym – bo bycie sobą zmienia rzeczywistość.
  • Tworzę strategie działania, komunikacji i zmiany uwzględniając w nich pierwotne pragnienia i zdolności moich gości oraz plan ich duszy. Specjalizuję się w poszukiwaniu i definiowaniu JA.
  • Dotykam potrzeb, tęsknot, przeszłości i przyszłości – widzę je wyraźniej niż moi rozmówcy. Wywołuje pamięć bycia i świadomość ukrytych marzeń, pragnień i idei, które są nasionami naszego wzrostu jakie każdy z nas nosi w sercu, chroniąc często nawet przed samym sobą.
  • Oswajam lęki, zdejmuję wewnętrzne blokady i ograniczenia osobiste. Podlewam je deszczem słów, by mogły bezpiecznie kiełkować, wzrastać, kwitnąć tak by finalnie zaowocować spełnieniem swojego JA, by nadawało kierunek działaniu, wzrastało i było sprawcze.

Jak pracuję?

Pracuję autorskimi metodami mającymi doprowadzić do wzrostu: idei, potrzeb, wewnętrznej siły, a w konsekwencji zmiany.

Moje osobiste i biznesowa doświadczenie oraz sensytywne zdolności postrzegania doprowadziły mnie do punktu, w którym łączę wiedzę i doświadczenie całego życia, by wspierać innych w podróży do samych siebie i osobistego wzrostu.

Integruję ze sobą dwa światy: biznesowy i duchowy, bo według mnie są ze sobą nierozerwalne.

Każda z naszych życiowych decyzji powinna być w zgodzie z planem naszej duszy, wypływać z celów i potrzebami naszego Ja, uwzględniać nadrzędność ich praw, natury i odwiecznego porządku wszechświata.

Uważam bowiem, że skutecznie działać możemy jedynie gdy jesteśmy w pełni sobą, autentyczni, zintegrowani z naszym JA. Kiedy przypomnimy sobie, zdefiniujemy i powrócimy do swojej tożsamości i naturalnych zdolności, które często na drodze edukacji są zagłuszane i zastępowane wytrenowanymi zawodami i umiejętnościami.

Co u mnie kiełkuje i wzrasta?

Zmiana

Ty

Dusza

Idee

Biznes

Strategie

W czym mogę Ci pomóc?

Przede wszystkim w znalezieniu siebie, swojej wewnętrznej mocy oraz misji życiowej. Powrocie do autentyczności. Odkryciu i zdefiniowaniu celu oraz sensu (życia bądź działania); nazwaniu potrzeb i znalezieniu rozwiązań zarówno na płaszczyźnie osobistej, biznesowej jak i duchowej. Zajmuję się rozwojem i determinacją rzeczy, używając indywidualnie dobieranych technik i narzędzi stymulujących rozwój we wszystkich przestrzeniach życia.

Swoim holistycznym podejściem łączę wiedzę z zakresu biznesu, psychologii, parapsychologii, duchowości i ezoteryki.

Pomogę Ci odnaleźć Twoją wewnętrzną siłę i autentyczność, sens w bezsensie oraz pewność i spokój ducha, które pomogą Ci wytyczać nowe szlaki w Twoich przyszłych decyzjach.