Menu Zamknij

Metoda LEGO® SERIOUS PLAY® jest potężnym systemem do wprowadzania zmian. Ułatwia planowanie strategiczne, budowanie silnych zespołów oraz zwiększa innowacyjność. Metoda powstała w wyniku przeprowadzonych badań z dziedziny biznesu, rozwoju organizacji, psychologii, nauki i opiera się o koncepcję "wiedzy dłoni."

To technika wyzwalająca kreatywność, ułatwiająca myślenie, komunikację i rozwiązywanie problemów całych organizacji, zespołów oraz jednostek.

Jak to działa?

Uczestnicy, w odpowiedzi na szereg pytań moderatora, tworzą trójwymiarowe modele, przy których omawianiu wchodzą w głąb zagadnienia nad jakim pracują. Każdy z uczestników przy użyciu specjalnie wyselekcjonowanych klocków Lego buduje model, który staje się podstawą do dyskusji, wymiany wiedzy, a finalnie rozwiązania problemu czy podjęcia decyzji.

Technika LEGO® SERIOUS PLAY® angażuje wszystkich uczestników w 100% ich czasu do udziału w procesie, głębokiej analizy i refleksji. Proces z uwagi na swój dynamiczny charakter ("hands-on – minds-on"), wyzwala wiele możliwości. Skłania do skutecznego, otwartego i autentycznego dialogu oraz zaangażowania.

Metoda, poprzez pełne zaangażowanie wszystkich uczestników, w sposób naturalny wymusza utożsamianie się ich z omawianym zagadnieniem. Przekłada się to na natychmiastowy efekt, w postaci szybszego wdrażania wypracowanych rozwiązań, identyfikacji z opracowywanymi tematami i współodpowiedzialnością za ich realizację,

– Efektywność –

Dlaczego metoda jest tak efektywna?

Efektywność metody wynika z połączenia elementów, które w tradycyjnych metodach pracy z tematem są trudne do osiągnięcia oraz utrzymania. Kluczowe z nich to:

uniwersalny język

Podstawowym narzędziem w LEGO® SERIOUS PLAY® są klocki, które stanowią wspólny język jakiego niezależnie od wykształcenia, pozycji czy kultury może użyć każdy. Elastyczność tego języka gwarantuje, że poprzez zbudowany model każdy, w sposób nieskrępowany, jest w stanie podzielić się z innymi swoją wiedzą, spostrzeżeniami, ideami czy obawami.

zaangażowanie 100% uczestników w 100% ich czasu

Podczas używania metody LEGO® SERIOUS PLAY® koncentruję się na jednostce, a nie wyłącznie na grupie. Oznacza to, że struktura warsztatu wymaga od wszystkich aktywnego udziału w procesie decyzyjnym. To zwiększa prawdopodobieństwo, że po spotkaniu wszystkie strony będą utożsamiać się i przestrzegać decyzji oraz umów, jakie zapadły w jego trakcie.

uczenie przez tworzenie czyli spontaniczna, naturalna kreatywność

Badania dowodzą, że pracujemy i uczymy się lepiej gdy przeżywamy to co zgłębiamy, kiedy prawdziwie nas to interesuje, gdy to co robimy – mimo stopnia skomplikowania oraz powagi tematu – jest dla nas dobrą zabawą. Metoda LEGO® SERIOUS PLAY® pozwala mi generować więcej konkretnych pomysłów i wyników niż tradycyjne metody, ponieważ praca poprzez tworzenie stymuluje naszą kreatywność.

skuteczna komunikacja

Dzięki metodzie LEGO® SERIOUS PLAY® wykorzystuję wizualizację 3D, metafory i opowieści, zapewniam szybszą i lepszą komunikację oraz zrozumienie. Metoda opiera się jednocześnie na działaniu, krytycznym myśleniu i rozmowie o tym, co się tworzy (co dla każdego z uczestników ma osobiste znaczenie). Taka technika pracy z procesem koncentruje uwagę uczestników na modelach, a nie sobie personalnie. Prowadzi to do łatwiejszego zawierania kompromisów oraz zmniejsza liczbę nieporozumień między uczestnikami.

ciągła koncentracja na temacie

Spotkania w tej konwencji, dzięki temu, że skupiają się na klockach, a nie na ludziach pomagają wszystkim uczestnikom koncentrować się wyłącznie na omawianym temacie. Każdy ma czas, aby zbudować własną odpowiedź zanim zacznie o niej opowiadać i §poprzez model dzielić się z innymi swoimi przemyśleniami i wiedzą. Dzięki temu dyskusja na każdym z etapów jest intensywna, ale bez zagrożenia wygenerowania konfliktów osobistych.

– Zastosowanie –

Do czego możemy użyć metody?

LEGO® SERIOUS PLAY® = Skuteczniejsze spotkania, szybsze procesy innowacji, szybsze uczenie, lepsze wzajemne zrozumienie.

Metoda LEGO® SERIOUS PLAY® opiera się na przekonaniach, że:

 • żyjemy w świecie, który najlepiej można opisać jako adaptacyjnie złożony;
 • liderzy nie maja wszystkich odpowiedzi, a ich sukces zależy od umiejętności usłyszenia wszystkich głosów;
 • zespoły często pracują z umiarkowanym efektem ponieważ nie wykorzystują w pełni bogactwa swej wiedzy i wglądu;
 • ludzie ze swej natury chcą przyczyniać się i być częścią czegoś większego – sami chcą być twórcami;
 • organizacje stają się bardziej zrównoważone jeśli każdy członek zespołu jest zaangażowany i ma swój udział w ich tworzeniu;

Metoda ma bardzo szerokie zastosowanie przy poprawie jakości funkcjonowania organizacji, innowacji i rozwoju produktów oraz rozwoju zespołów. Swoją plastycznością ułatwia planowanie strategiczne, budowanie silnych zespołów, wprowadzanie innowacyjności oraz szeroko pojętych zmian.

– Przykładowe obszary zastosowania Metody LEGO® SERIOUS PLAY® –

1. Poprawa jakości biznesu oraz organizacji

 • stymulowanie, planowanie i kreowanie rozwój biznesu
 • zarządzenie i praca nad tożsamością organizacji w kontekście fuzji i przejęć czy restrukturyzacji
 • planowanie i wdrażanie zmian kultury organizacji
 • przeprowadzenie zmiany stylu zarządzania
 • rozwiązywanie problemów
 • planowanie strategiczne
 • tworzenie strategii i jej implementacja

2. Innowacja i rozwój produktu oraz organizacji

 • tworzenie pomysłów
 • stymulacja procesu projektowania i rozwoju koncepcji
 • rozwój produktu
 • projektowanie procesu innowacji
 • branding

3. Integracja, współpraca, rozwój zespołu

 • tworzenie odpowiedzialności i poczucia spójnego, jasnego zrozumienia zadań
 • uświadomienie możliwości własnych oraz innych
 • kreowanie świadomości własnego potencjału i jego wpływu na sukces zespołu
 • tworzenie silnej podstawy do bycia jednością, współpracy i proaktywności w obliczu stawianych wyzwań
 • stymulowanie do myślenia o przyszłości, w kontekście wpływu osobistych aspiracji na rozwój zespołu

– Skuteczność –

Co mogę osiągnąć używając metody?

Ta metoda jest idealna dla Ciebie, jeśli tylko zależy Ci, aby:

 • każdy brał czynny udział w dyskusji i był w stanie wnieść do niej swoją wiedzę i opinię;
 • spotkanie zawierało uczciwy dialog i komunikatywną współpracę;
 • żaden z uczestników nie dominował w dyskusji kosztem innych (np. naciskając na własne rozwiązania czy wyłączając z dyskusji innych);
 • stworzyć równe szanse dla dyskusji;
 • spotkania bardziej koncentrowały się na treściach niż na mówcach;
 • skutecznie wykorzystać czas i uniknąć ciągłego wyłączania się ludzi z dyskusji;
 • wszyscy śmiało i bez obaw podzielili się swoimi prawdziwymi uczuciami i spostrzeżeniami;
 • sprowokować nowe sposoby nauki i innowacyjne myślenie;

Ta metoda jest dla Ciebie kiedy:

 • temat jest złożony oraz wieloaspektowy i nie ma jasnych odpowiedzi;
 • musisz uporać się ze sprawami trudnymi i złożonymi, i zależy Ci, by zrobić to w konstruktywnej atmosferze;
 • istnieje potrzeba zrozumienia szerszego kontekstu, zobaczenia połączeń, zbadania różnych opcji i potencjalnych rozwiązań;
 • uczestnicy są zróżnicowani pod względem wieku, profilu zawodowego lub kierunku wykształcenia (np. inżynieria i marketing), lub też statusu zajmowanego w organizacji;
 • został utworzony nowy zespół projektowy i chcesz stworzyć solidną podstawę do jego efektywnej pracy;
 • duch zespołu jest na niewłaściwym poziomie, a członkowie zespołu stają się zdemotywowani i tracą więź z organizacją;
 • wprowadzasz do grupy z określoną tożsamością i kulturą nowych członków zespołu;
 • w organizacji zachodzą zmiany, a ty chcesz w pełni w nich uczestniczyć i/lub chcesz by zespół wyraził co czuje;
 • twoi menedżerowie muszą poprowadzić innych poprzez zmianę;
 • organizacja przejmuje nowy biznes i członkowie zespołu muszą poznać siebie, aby stworzyć spójną całość.

Ta metoda jest dla Ciebie, gdy chcesz:

 • by grupa podjęła decyzję, z którą każdy się będzie utożsamiał;
 • w sposób ekscytujący i innowacyjny rozwijać plany strategiczne;
 • przetestować swoje plany w "czasie rzeczywistym", poprzez szereg scenariuszy „co-jeśli”;
 • wyszkolić menedżerów w bardziej systematycznym myśleniu o problemach;
 • by zespół kreował zasady przewodnie, które w sposób produktywny posuną sprawy na przód;
 • by członkowie zespołu naprawdę zaczęli utożsamiać się z systemem wartości organizacji, a wynik w postaci zmian w ich zachowaniu był zauważalny.

Ta metoda jest dla Ciebie, gdy chcesz uzyskać:

 • podjęcie decyzji, z którą po spotkaniu każdy będzie się utożsamiał, respektował i realizował – nawet jeśli nie zgadza się z nią w 100%;
 • pewność, że po spotkaniu nie będzie wymówek w rodzaju: „to nie moje decyzje” lub braku inicjatywy ze strony uczestników, którzy nie byli zaangażowani w dyskusję;
 • zapewnienie wszystkim uczestnikom takiego samego rozumienia i ram odniesienia ich działań, które będą mieć wpływ na ich wspólną pracę po spotkaniu;
 • by ludzie mówili co myślą, zamiast nie mówić wcale.

Jestem Licencjonowanym facilitatorem metody LEGO® SERIOUS PLAY® w Polsce. Metody używam jako łącznika umożliwiającego wykorzystanie zbiorowej inteligencji organizacji do poprawy procesów.

Mogę pomóc Twojej organizacji poprzez tworzenie i moderowanie warsztatów dających głębokie i znaczące spojrzenie uczestnikom. Sprawię, że proces będzie dla Ciebie szybszy, bardziej efektywny, przyjemniejszy i zabawny, a jego rezultat dużo bardziej poważny i trwały.

Magdalena Kowalska

tel. 602 686 386

hello@jakowalska.pl

informacje techniczne:

Minimalna wielkość grupy to 2 osoby. Idealna wielkość grupy to 6–12 uczestników. Jeśli jest więcej uczestników, wymagana jest większa ilość licencjonowanych moderatorów. Minimalna długość sesji to około 2–3 godziny. Zwykłe sesje trwają od 1 do 2 dni.


LEGO® SERIOUS PLAY® to znaki towarowe Grupy LEGO. Nie jestem powiązana z LEGO. LEGO nie ponosi odpowiedzialności za moją działalność.